Inre Hamnen | Norrköping


Vi är med och skapar Sveriges härligaste stadsmiljö

Mannersons är en av de åtta byggherrarna som deltar när den nya stadsdelen Inre Hamnen, Norrköping byggs. Det är ett unikt stadsdelsprojekt med ett vattennära läge mellan hamn och ostlänken. Stadsdelen kommer att växa fram i flera etapper.Den första etappen startar 2021 med inflyttningstart 2023-24. Mannersons bidrar med 80 stycken hyresrätter för Etapp 1.
Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Vi planerar för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen. Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.