Om Mannersons


Grunden till den verksamhet som vi bedriver idag lades 1886 då Anders Larsson öppnade sin handelsbod på Storgatan 62 i Linköping. Anders son Manne tog över och vidareutvecklade verksamheten till grossisthandel och överlät så småningom rörelsen till sin son Sven Mannerson.

Sven Mannerson


I början av 70-talet avyttrade Sven grossistverksamheten och började köpa fastigheter. Svens son Gustaf Mannerson stod bakom en betydande expansion fram till 2013, då hans systerson Carl-Fredrik Grönhagen tog över VD-rollen. Vi är nu inne på femte generationens företagande i Linköping och har under drygt 130 år varit en del av stadens utveckling. I dag äger Mannersons Fastighets AB 57 fastigheter som innehåller både lokaler och lägenheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva lägen i Linköping och Motala. Nyproduktion i Norrköping och Stockholm. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet. Detta sker genom en kontinuerlig och hög investeringstakt i befintliga fastigheter, marknadsledande kundservice samt ett aktivt deltagande i lokala och regionala utvecklingsfrågor. Personalen – från VD till fastighetsskötare – har fokus på att arbeta nära Dig som hyresgäst och ge Dig den service Du önskar.

 

VÄLKOMMEN TILL MANNERSONS DU OCKSÅ!